Podręczniki do angielskiego. Dlaczego to dobry wybór?

Zalety podręcznika do języka angielskiego muszą być pierwszoplanowe. Warto pamiętać, że jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie przed maturą. Naszym bezpośrednim celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Należy zaznaczyć, że podręczniki takiego powinny być zgodne z najnowszą podstawą programową. Należy pamiętać, że zostały one opracowane w ścisłej współpracy nie tylko z nauczycielami, ale również bezpośrednio z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych. Dlaczego nowe autorskie rozwiązania w zakresie materiałów, które służą do tego, aby matura angielski (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-angielski-2021) była dla nas prosta, to dobry wybór.

Jakie są najważniejsze książki do nauki przed maturą z angielskiego?

Zdecydowanie są to książki, które stoją na znacznie wyższym poziomie niż inne. Teksty w tych książkach powinny być bardziej zaawansowana, ale i nieco trudniejsze. Uczniowie będą lepiej przygotowani do obu egzaminów, co sprawi, że matura angielski będzie dla nich prosta. Mowa tu zarówno o egzaminie ustnym, jak i pisemnym. Nagrania są dużo dłuższe, a ćwiczenia dużo trudniejsze. W związku z tym uczniowie mają większe szanse na rozwinięcie umiejętności słuchania. Zaletą takich podręczników powinno być to, że zawierają one znacznie więcej ćwiczeń gramatycznych na różnych poziomach zaawansowania, co ułatwia nauczycielowi prowadzenie lekcji z uczniami na różnych etapach rozwoju.

Jak ważne są ćwiczenia z gramatyki angielskiej?

Ćwiczenia są zdecydowanie przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Nadają się szczególnie do samodzielnej nauki w domu. Należy pamiętać, że uczniowie mogą korzystać ze słownictwa gramatyki dwujęzycznej, w zasadzie na każdym etapie nauki języka angielskiego. W ten sposób mogą powtórzyć słownictwo związane z maturą. Dużym atutem są też często zamieszczone na CD-ROM-ie ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Każda lekcja jest w takich książkach bardzo praktyczna. Uczniowie mają możliwość nabycia niezbędnych umiejętności, które następnie są sprawdzane na egzaminie maturalnym.

Co jeszcze jest ważne?

Wersje te zawierają wiele dodatkowych materiałów skierowanych bezpośrednio do nauczycieli. Są one dostępne dla osób przygotowujących uczniów do matury, z bardzo bogatym materiałem, który można kopiować po każdej lekcji. Są to m.in. ćwiczenia:

  • wzmacniające,
  • komunikacyjne,
  • rozszerzające materiał.

Nauczyciel może również wykorzystać dokładnie 21 kolorowych dwustronnych zeszytów A4 do przygotowania do egzaminu ustnego.